Turizmo priemonių nuomos sąlygos ir taisyklės

Šios paslaugų teikimo sąlygos (toliau – Sąlygos) nustato kitų turizmo priemonių, konkrečiai mobiliojo kubilo ir mobiliosios pirties (toliau – Inventorius) nuomos paslaugų, kurias teikia Paslaugų teikėjas, teikimo tvarką bei sąlygas.

1. Paslaugų teikėjo teikiamos paslaugos

Paslaugų teikėjas teikia kitų turizmo priemonių, konkrečiai mobiliojo kubilo ir mobiliosios pirties, nuomos paslaugas. Šių paslaugų pirkėjai – toliau vad. Klientai.

2. Rezervacijos

2.1 Rezervacijos atliekamos interneto svetainėje manospa.lt. Tik patvirtintos rezervacijos yra galiojančios.

3. Atsakomybė ir daiktų saugojimas

3.1 Klientas privalo atlyginti Paslaugos teikėjui padarytus materialinius nuostolius, kurie atsirado Inventoriaus nuomos metu dėl pačių Klientų ar trečiųjų asmenų kaltės.

3.2 Klientas pats atsako už savo ir trečiųjų asmenų saugumą, naudojantis Paslaugų teikėjo teikiamomis paslaugomis.

3.3 Klientas atsako už specialiųjų (pvz. karantino) taisyklių laikymąsį Inventoriaus nuomos metu.

4. Mobiliojo kubilo ir mobiliosios pirties naudojimo tvarka

4.1 Mobilųjį kubilą ir/arba mobiliąją pirtį pristato ir su Klientu sutartoje vietoje stabiliai pastato Paslaugos teikėjas. Inventoriaus nuomos metu draudžiama Inventorių transportuoti į kitą vietą, net ir esančią tame pačiame sklype.

4.2 Vandens prileidimu į mobilųjį kubilą rūpinasi klientas. Vanduo privalo būti švarus, be priemaišų (smėlio, dumblo). Nešvarus vanduo gali sugadinti kubilo hidro ir oro masažo sistemas.

4.3 Malkomis rūpinasi Klientas, jei rezervacijos formoje nepažymima kitaip. Draudžiama Inventoriuje kūrenti statybines ar buitines atliekas.  

4.4 Draudžiama mobiliajame kubile pakelti vandens temperatūrą virš 50 laipsnių Celsijaus. Tokiu atveju būtina kubilą papildyti šaltu vandeniu ir sustabdyti kūrenimą.

4.5 Draudžiama mobilioje pirtyje pakelti oro temperatūrą virš 100 laipsnių Celsijaus. Tokiu atveju būtina vėdinti atidarius duris ir sustabdyti kūrenimą.

4.6 Draudžiama naudotis Inventoriumi apsvaigus nuo alkoholio ar kitų medžiagų.

4.7 Mobiliajame kubile draudžiama sėdėti prie karšto vandens padavimo angos iš krosnelės. Naudojantis hidro masažo funkcija privaloma keisti sėdėjimo vietą ar poziciją mažiausiai kas 10 min.

5. Nenugalima jėga (force majeure)

5.1 Šalių atsakomybę už sutarties dėl Sodybos teikiamų paslaugų neįvykdymą, esant force majeure aplinkybėms, reglamentuoja Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.212 str.

6. Paslaugų teikimo laikas

6.1 Paslaugos teikėjas rezervacijoje nustatytą dieną gali pristatyti inventorių po 15.00 val., jeigu nesutartas kitoks laikas.

6.2 Paslaugos teikėjas rezervacijos pabaigos dieną pasiima inventorių apie 10.00-12.00 val., jeigu nesutartas kitoks laikas.

7. Kainos, mokėjimai, apskaita

7.1 Kitų turizmo priemonių nuomos veiklą vykdo Dalia Šaumanienė pagal nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymą.

7.2 Pajamos pripažįstamos pagal kaupimo apskaitos principą.

7.3 Paslaugos teikėjas nėra PVM mokėtojas, tad visos kainos nurodytos be PVM.

7.4 Paslaugos teikėjas, vadovaudamasis LR įstatymais, išrašo elektronines sąskaitas faktūras.

7.5 Paslaugos teikėjas turi teisę keisti kainas bet kuriuo metu (išskyrus jau patvirtintų rezervacijų kainas).

8. Kitos sąlygos

8.1 Klientas sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi rezervacijos įvykdymo ir paslaugų suteikimo tikslais.

8.2 Inventorius yra Paslaugos teikėjo nuosavybė.

8.3 Bet kokie ginčai, kilę tarp Paslaugos teikėjo ir Kliento, turi būti sprendžiami derybų keliu.

8.4 Jei ginčo nepavyksta išspręsti derybų keliu, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka kompetetingame teisme pagal Paslaugos teikėjo buvimo vietą.

9. Kita. Svetainės piktograma paimta iš https://icons8.com/.

Paskutinį kartą atnaujinta 2020 gegužės 14 d.